Alle gemeentebesturen staan de komende jaren voor moeilijk begrotingswerk. Buggenhout heeft de denkoefening al gemaakt en kiest alvast voor een aantal maatregelen. ‘We zijn volop bezig met de budgettaire doorlichting van de gemeente’, zegt burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD). ‘Doel is onze kerntaken te bepalen en waar nodig, op zoek te gaan naar partners. Tegen komende zomer moet het plaatje af zijn.’

Van een belastingverhoging wil de bestuursmeerderheid niet weten. De investeringen blijven dit jaar beperkt tot 2 miljoen euro. Al geplande projecten als de tweede fase van de Kasteelstraat en de bouw van een brandweerkazerne worden uitgevoerd. Duidelijk zichtbaar in het straatbeeld zal de vervanging van de bakken voor restafval door zakken zij. Wellicht gebeurt dat vanaf 1 september. ‘Sommigen stopten alles en nog wat in de bakken’, zegt Van Herreweghe. ‘Het gewicht speelde toch geen rol. De kleinere inhoud van de zak zal de mensen bewuster maken van hun manier van sorteren.’

Ook de huur van alle gemeentelijke gebouwen gaat meer kosten: de prijs voor de sporthal bleef de voorbije twaalf jaar ongewijzigd, maar stijgt nu van 4 naar 5 euro. Ook de buitenschoolse kinderopvang gaat omhoog van 0,9 naar 1,1 euro. Een beurt in het instructiezwembadje, vroeger gratis, kost voortaan een halve euro.

‘Ook trouwen wordt duurder’, besluit de burgemeester. ‘Vroeger vroeg het bekomen van een boterbriefje geen enkele financiële inspanning, in de toekomst wordt dat 100 euro. Geen overbodige luxe wanneer je weet dat wij in 2012 van niet minder dan tien koppels vooraf te horen kregen dat zij van gedacht veranderd waren.’